Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Приложна геомеханика

Приложна геомеханика
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Трифон Германов
Допълнителен език английски

Разглежда се поведението на почвените масиви при статични и динамични въздействия - представени главно от дисперсните почви. Дават се сведения за основните геомеханични процеси в земната кора и тяхното влияние върху поведението на почвите, както и основните уравнения за описване на напрегнатото и деформирано състояние на многофазните почвени масиви. Разглеждат се някои приложни задачи в геомеханиката. Дават се сведения за методите за определяне на динамичните характеристики на почвите, които се използуват за статичен и динамичен анализ на почвената среда и за геотехническо проектиране в сеизмични райони.

Публикации


Книги

Приложна геомеханика (Applied geomechanics)
Проф. д-р инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T.Germanov)

Информация