Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Книги

Матрични изчисления (с примери от MATLAB)
Учебник с монографичен характер по теория на матриците и матрични изчисления с използване на диалоговата система MATLAB.


Учебни материали