Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Линейна алгебра и аналитична геометрия
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател доц. д-р Цанко Дончев

Изучават се три основни теми - линейната алгебра в n-мерното пространство, аналитична геометрия и сферична тригонометрия. Въвеждат се матрици, детерминанти и n-мерни вектори. Изучават се аналитично линейни обекти (прави и равнини), както и криви и повърхнини от ІІ степен. Изучават се основните понятия и формули на сферичната тригонометрия.

Книги

Матрични изчисления (с примери от MATLAB)
Учебник с монографичен характер по теория на матриците и матрични изчисления с използване на диалоговата система MATLAB.

Конспекти


Учебни материалиПрави и равнини в пространството. Стереометрия
основни конструкции с вектори, прави и равнини, примери от стереометрията