Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Оценка на недвижими имоти III (приложни оценки)

Оценка на недвижими имоти III (приложни оценки)
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

Проучване и систематизиране на пазарната информация при ОНИ. Приложни оценки в условията на развит и свободен пазар при: ипотека, банково кредитиране, застраховка и за данъчни цели. Оценка на НИ при принудително отчуждаване. Оценка при екологически фактори, сервитути и ограничения. Определяне на обезщетенията на собственици при отчуждаване. Изготвяне, одобряване и прилагане на оценителски доклади при ипотека, принудително отчуждаване и сервитути, инфраструктурни обекти и ограничен режим на ползване на имотите.