Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката

Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател проф. д.м.н. Тодор Гичев

Изучават се елементи от теорията на устойчивостта на Ляпунов за обикновени диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория на устойчивостта в механиката на частици и твърди тела.