Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News

Department News

Студентски конкурс „КЪЩА С ДЪРВЕНА СКЕЛЕТНА КОНСТРУКЦИЯ“
21.02.2024

Source: Катедра "Технология на архитектурата"
СЪОБЩЕНИЕ №3 на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Технология на архитектурата“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.
19.02.2024
с членове: гл. ас. д-р арх. Михаил Арнаудов – председател; гл. ас. д-р арх. Живко Писарски; ас. арх. Велко Стратиев.
Кандидатури ръководител на катедра "Технология на архитектурата"
12.02.2024
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "Технология на архитектурата", комисията по избор публикува следните ...
Source: Катедра "Технология на архитектурата"
Процедура за избор на ръководител на катедра "Технология на архитектурата"
29.01.2024
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "Технология на архитектурата", комисията по избор публикува следните ...
Изпит по “Остъклени конструкции и окачени фасади”
27.01.2024, катедра Технология на архитектурата
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 15