Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News

Department News

Представяне на катедра „Обществени сгради“ като специализираща след IV курс за учебната 2021/2022 г.
22.06.2021, доц. д-р арх. Панайот Савов
Във връзка с подаването на заявленията във факултетната канцелария за избор на специализираща катедра след IV курс (с краен срок 25 юни 2021 ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Провеждане на представянето на курсовите проекти в III и IV курс (групи 1-4) по дисциплините на катедра „Обществени сгради“, летен семестър на уч. 2020/2021 г.
09.06.2021, доц. д-р арх. Панайот Савов, ръководител катедра "Обществени сгради"

Source: катедра "Обществени сгради"
Провеждане на представянето на курсовите проекти в III и IV курс по дисциплините на катедра "Обществени сгради", зимен семестър на уч. 2020/2021 г.
11.01.2021
Предвид обстоятелствата около COVID-19 представянията на курсовите проекти в III и IV курс по дисциплините на катедра "Обществени ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Допълнителна дата за провеждане на поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс - 16.09.2020 г.
03.09.2020
На 16.09.2020 г. от 09:00 ч в зала 230 ще се проведе поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс с водещ ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Оценки от изпита (редовна дата) по лекционната лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс
22.07.2020
Във файла по-долу е наличен изпитен протокол с оценките от изпита (редовна дата) по лекционната лекционната дисциплина "Обществени ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Провеждане на поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс на 23.07.2020 г.
20.07.2020
Поправителният изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във втори курс при проф. дн арх. Кадинов ще се проведе на 23 юли ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Go to page 1 | 2