Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Industrial and Agricultural Buildings / Department News

Department News

Първа катедрена научна конференция - 2022
12.11.2021, катедра "Промишлени и аграрни сгради"
"По повод 100 години от рождението на проф. арх. Методи Писарски, катедра "Промишлени и аграрни сгради" към Архитектурния факултет ...
Source: катедра "Промишлени и аграрни сгради"