Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News

Department News

Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
28.02.2022
 Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Source: КИТА
Материали по конкурс за "професор" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
10.02.2022
 Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 / 02.11.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 528 ...
Source: КИТА
Процедура за избор на ръководител на КИТА
10.02.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува ...
Source: КИТА
Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Ирина Атанасова
15.06.2021
  ПОКАНА На 30 юни 2021 г. (сряда) в зала 316, корпус А на УАСГ от 16:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема ...
Source: КИТА
СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ ЯВЛЕНИЯ, свободно избираем лекционен курс
28.02.2021, гл.ас.д-р арх. Вихрен Бакърджиев

Source: КИТА
График за провеждане на семестриални изпити към КИТА
03.02.2021
Приложено ще намерите график за провеждане на зимна изпитна сесия по дисциплини към катедра "История и теория н архитектурата" за ...
Source: КИТА
Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Николай Давидков
04.12.2019
 ПОКАНА На 16 декември 2019 г. (понеделник) в зала 316, корпус А на УАСГ от 16:15 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на ...
Source: КИТА
Go to page 1 | 2 | 3 | 4