Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News

Department News

Зимна редовна сесия 2023/24 - изпитни дати при катедра "МДПК"
15.01.2024, Л. Здравков
Изпитни дати и зали към катедра "МДПК" за редовната зимна изпитна сесия 2023/24.
Source: катедра "МДПК"
Общо събрание на Строителен факултет на 16.01.2024
14.12.2023, Л. Здравков
Общото събрание на Строителния факултет ще се проведе на 16.01.2024 (вторник) от 14:15 ч. в зала 222 на УАСГ при следния дневен ред: 1. Представяне ...
Удължен срок за заявка в конкурса "Най-добра дипломна работа" към катедра "МДПК"
26.09.2023, Г. Радославов
На вниманието на дипломиралите се към кат. "МДПК" през учебната 2022/2023г. и получили средна оценка от изработване и защита на ...
Source: к-ра "МДПК"
Извънредна изпитна дата по "ССК" или "СКМ" при доц. Л. Здравков
25.09.2023, Л. Здравков
Студенти пети (шести) курс, на които е останал само 1 (ЕДИН) неположен изпит по "ССК" или "СКМ" при доц. Л. Здравков, могат да се ...
The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK"
04.07.2023, L. Zdravkov
The Building Construction and Technology Practice (BCTP) for the students third course of Structural Faculty with the Department of "MDPK" will be carried out during the period 10-21.07.2022. Information about the different projects is ...
Source: I. Hadzhiyaneva
Учебна практика към к-ра "МДПК" по "Строителни конструкции и технологии" за студенти "ССС", трети курс
04.07.2023, Л. Здравков
Учебната практика по “Строителни конструкции и технологии”, провеждана от преподаватели от катедра “МДПК” на студентите от ...
Source: И. Хаджиянева
Изпитни дати и зали към катедра "МДПК" - лятна редовна сесия за уч. г. 2022/23
09.06.2023, Л. Здравков
Изпитни дати и зали през лятната редовна сесия при проф. Рангелов, проф. Белев и доц. Танев от катедра "Метални, дървени и пластмасови ...
Source: катедра "МДПК"
Семинар на тема "Специфични изисквания и особености при проектирането, и изпълнението на конструкции в Югоизточна Азия"
30.05.2023, Л. Здравков
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани настоящите и бъдещите дипломанти към катедрата на обучителен семинар с ...
Source: проф. Б. Белев
Практически обучителен семинар на фирма "Хилти"
05.05.2023
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции", съвместно с кат. „Масивни конструкции“, кани настоящите и бъдещите ...
Source: катедра "МДПК"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5