Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News

Department News

Практически обучителен семинар към катедра "МДПК"
24.03.2022, Б. Белев
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани настоящите дипломанти към катедрата на практически обучителен семинар ...
Source: катедра "МДПК"
Извънредни изпитни дати на някои преподаватели от к-ра "МДПК"
01.03.2022, Л. Здравков
Извънредни изпитни дати и зали на част от преподавателите в катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции"
Source: катедра "МДПК"
Зимна поправителна сесия на катедра "МДПК" за академичната 2021-2022 уч. г.
07.02.2022, Л. Здравков
Изпитни дати и зали на преподавателите от катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" за зимната поправителна сесия, 2021/22 ...
Source: катедра "МДПК"
График за редовната зимна изпитна сесия на катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции"
17.01.2022, Л. Здравков
Изпитни дати и зали за редовната зимна сесия при катедра "МДПК".
Source: катедра "МДПК"
Финалът на конкурс "Най-добра дипломна работа" при катедра "МДПК"
20.12.2021, Г. Радославов
Тази година отново се проведе традиционният за Строителен Факултет при УАСГ конкурс "Най-добра дипломна работа“, в раздел ...
Source: катедра "МДПК"
Покана за обучителен семинар към катедра "МДПК"
07.10.2021, Л. Здравков
Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани настоящите и бъдещите дипломанти на кратък обучителен семинар на тема ...
Source: катедра "МДПК"
Есенна поправителна сесия 2021 на катедра "МДПК"
20.08.2021, Л. Здравков
Изпитни дати и зали при преподавателите от катедра "МДПК" за есенната поправителна сесия, уч. г. 2020/21.
Source: катедра "МДПК"
Допълнителна изпитна дата при проф. Н. Рангелов, катедра "МДПК"
22.06.2021, Л. Здравков
Професор Николай Рангелов ще изпитва по дисциплината "Метални конструкции" всички желаещи да се опитат студенти. Изпитът ще се ...
Source: катедра "МДПК"
График лятна сесия на катедра "МДПК", уч. г. 2020/21
14.06.2021, Л. Здравков
Изпитни дати, зали и час на започване на изпитите от лятната сесия на катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции"
Source: катедра "МДПК"
Покана за участие в Седмия национален симпозиум по Стоманени, дървени и комбинирани конструкции
26.03.2021, Л. Здравков
Колективът на катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” (МДПK) към Строителния факултет на УАСГ има удоволствието да Ви ...
Source: катедра "МДПК"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7