Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Technology and Mechanisation / Department News

Department News

Изпитни дати на катедра ТМС, редовна сесия, летен семестър 2023/24 г.
10.06.2024
Изпитни дати катедра ТМС
Source: Катедра ТМС
Протокол № 3/25.03.2024 г. на Изборна комисия, автобиография и платформа към процедура за избор на ръководител на катедра "Технология и механизация на строителството"
27.03.2024
Документи към процедурата за избор на ръководител на катедра "Технология и механизация на строителството"
Source: катедра ТМС
Процедура за избор на ръководител на катедра "Технология и механизация на строителството"
11.03.2024
Решения на изборната комисия относно процедурата по избор на ръководител на катедра ТМС
Source: катедра ТМС
Изпитни дати на катедра ТМС, поправителна сесия, зимен семестър 2023/24 г.
05.02.2024
Изпитни дати поправителна сесия, катедра ТМС, зимен семестър 2023/24 г.
Source: катедра ТМС
Изпитни дати катедра ТМС, редовна сесия, зимен семестър 2023/24 г.
12.01.2024
Изпитни дати на катедра "Технология и механизация на строителството" за редовна сесия, зимен семестър на учебната 2023/24 г
Source: катедра ТМС
Годишна поправителна сесия, катедра ТМС_2022/23 уч. год.
24.08.2023
График за провеждане на изпити през годишната поправителна сесия към катедра ТМС (2022/23 уч. година).
Source: катедра ТМС
Go to page 1 | 2