Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Department News

Department News

УАСГ набира кандидати за "асистент"
18.10.2023

Source: "Човешки ресурси"
Скръбна вест -гл. ас. инж. Елена Иванова
14.03.2023

Source: кат. "Техническа механика"
Изисквания на кат. "Техническа механика" за заверка на лекции и упражнения и полагане на изпит
09.03.2023
Изисквания на кат. "Техническа механика" за заверка на лекции и упражнения и полагане на изпит за студентите от редовна и задочна ...
Source: кат. "Техническа механика"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4