Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Новини

Новини

Изпит за задочни студенти към кат. "Геодезия и геоинформатика"
14.10.2022

Източник: кат. Геодезия и геоинформатика
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
07.09.2022, кат. "Геодезия и геоинформатика"
Конкурсът е обявен в ДВ бр.25/29.03.2022. Членовете на научното жури са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 270/24.06.2022 г.
Източник: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Изпитни дати за есенна поправителна сесия към кат. "Геодезия и геоинформатика"
19.08.2022, кат. Геодезия и геоинформатика
   За допълнителна информация проверете в страницата на съответния преподавател.
УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ
24.06.2022, кат. "Геодезия и геоинформатика"
  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Източник: кат. "Геодезия и геоинформатика"
График за провеждане на изпити към катедра "Геодезия и геоинформатика"
09.06.2022
 График за провеждане на изпити към катедра "Геодезия и геоинформатика"
Източник: катедра „Геодезия и геоинформатика"
Практика по Геодезия за специалност ТС,редовно и задочно обучение
08.06.2022, кат. "Геодезия и геоинформатика"
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Източник: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Материали по конкурс за професор
15.04.2022, катедра „Геодезия и геоинформатика"
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 от 02.11.2021.  Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 39 ...
Източник: катедра „Геодезия и геоинформатика"
Образователен курс
15.03.2022, катедра „Геодезия и геоинформатика"

Източник: катедра „Геодезия и геоинформатика"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5