Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Photogrammetry and Cartography / Department News

Department News

Поправителна сесия- септември 2021
24.08.2021, катедра "Фотограметрия и картография"
Изпитни дати- летен семестър Катедра Ф&К
19.07.2021, проф. Т. Бандрова

Source: Катедра Фотограметрия и картография
Лятна изпитна сесия - юни, юли, 2021
08.06.2021, проф. Теменужка Бандрова
 групи, дати, часове, зали
Source: Катедра Фотограметрия и картография
Go to page 1 | 2