Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
13.05.2022
Съобщение от Комисията по избор на ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет.
Source: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
03.05.2022
 Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Source: КИТА
Процедура за избор на ръководител на КИТА
14.04.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува свой ...
Source: КИТА
избор
11.03.2022
 Във връзка с проведен катедрен съвет за избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия ...
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
28.02.2022
 Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува ...
Source: КИТА
Процедура за избор на ръководител на КИТА
10.02.2022
Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува ...
Source: КИТА
СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ ЯВЛЕНИЯ, свободно избираем лекционен курс
28.02.2021, гл.ас.д-р арх. Вихрен Бакърджиев

Source: КИТА
График за провеждане на семестриални изпити към КИТА
03.02.2021
Приложено ще намерите график за провеждане на зимна изпитна сесия по дисциплини към катедра "История и теория н архитектурата" за ...
Source: КИТА
0000-00-00
Go to page 1 | 2