Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

ПРОФЕСИИТЕ „АРХИТЕКТ“ И „УРБАНИСТ“ В ЕС

14.11.2018, Милена Ташева

 Проведе се работна среща по проект „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“ 

На 05 ноември 2018 г. в зала 230 на УАСГ се проведе поредният семинар в рамките на проекта „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“.

Основна тема на семинара бяха регулираните професии АРХИТЕКТУРА и УРБАНИЗЪМ.  Семинарът бе воден от доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова – утвърден преподавател, професионалист и изследовател в полето на урбанизма в България. Тя представи на аудиторията проекта „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“, темите на семинара и участниците, след което разясни особеностите на регулираните професии и свързаното с тях законодателство. Доц. Ташева посочи специфичните регулации на професията „урбанист“ в страните от ЕС като подчерта настоящите изисквания за достъп до професията и актуалните тенденции относно условията за практикуването ѝ на европейско ниво. С регулациите в направление „архитектура“ аудиторията бе запозната от гл. ас. д-р арх. Венета Златинова. Тя представи специфични детайли  от Директивата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации и нейните изменения, отнясящи се до практикуването на професията „архитект“ и свободното предлагане на архитектурни услуги в страните от Съюза.

Специален гост на семинара бе доц. д-р арх. Боян Георгиев – директор на Центъра за международна дейност и мобилност в УАСГ. Като дългогодичен координатор на програма „Еразъм“ той  представи на аудиторията актуалните възможности и условия за кандидатстване за студентска и докторантска мобилност, отговори на конкретни въпроси на присъстващите за процедурата по кандидатстване и за подходящите етапи от обучението за осъществяване на мобилност.

Участие в семинара взеха урб. Силвия Чакърова, докторант към катедра „Градоустройство“, арх. Йоана Йорданова, арх. Донка Димитрова и Георги Славов - пред дипломант към кат. Градоустройство. Настоящите и бивши възпитаници на Архитектурния факултет на УАСГ представиха личния си опит и впечатления от програма „Еразъм +“. Те представиха широкия обхват от мобилности в сферата на висшето образование – за студенти, докторанти и за стажанти, единодушно потвърдиха положителния принос на програмата към повишаване на професионалната им квалификация и отговориха на въпросите на студентите относно съчетаването на образователната програма с мобилност. На финала присъстващите попълниха специално подготвените за семинара анкетни карти.