Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Протокол на комисията по избор на ръководител на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ с резултати от проведеното гласуване.
07.05.2024
Протокол №4 на комисията по избор на ръководител на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ към Строителен факултет при УАСГ с ...
Изпитни дати на катедра АИТ, редовна сесия, зимен семестър 2023/24 г.
15.01.2024
При явяване е задължително да се представят: заверени курсови задачи и редовна студентска книжка.  
Есенна поправителна сесия на катедра Автоматизация на инженерния труд
04.09.2023
При явяване е задължително да се представят: заверени курсови задачи и редовна студентска книжка.
Go to page 1 | 2