Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Изпитни дати на катедра АИТ, редовна сесия, зимен семестър 2023/24 г.
15.01.2024
При явяване е задължително да се представят: заверени курсови задачи и редовна студентска книжка.  
Есенна поправителна сесия на катедра Автоматизация на инженерния труд
04.09.2023
При явяване е задължително да се представят: заверени курсови задачи и редовна студентска книжка.
Go to page 1 | 2