Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

Съобщение на изборната комисия на катедра "Математика"

16.03.2020

 Във връзка със Заповед № 141/16.03.2020 г. на Ректора на УАСГ,

 временно се прекратява процедурата за избор на ръководител на катедра "Математика".