Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

Годишна поправителна сесия на катедра "Математика" - ДАТИ

20.07.2020

 Годишна поправителна сесия на кат. "Математика"

ДАТИ:

15.09.2020 г.

17.09.2020 г.

!!!Разпределението по зали и часове ще бъде качено на интернет-страницата на катедрата  и

на таблото на кат. "Математика" при каб. 326, III етаж, Ректорат, в началото на поправителната сесия.

!!! Студенти с невзети изпити по математика от предишни години, трябва да си извадят индивидуални протоколи от съответните факултетни канцеларии.

!!! Изпитите се отнасят за всички дисциплини по математика.


20.07.2020 г.                                                       от Катедрата