Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Извънредни дати на катедра "МДПК", Строителен факултет

02.10.2020, Л. Здравков

Дати, зали и час на започване на извънредните изпити при част от преподавателите от катедра "МДПК"Source: катедра "МДПК"