Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Открит научен семинар на катедра "МДПК"

13.10.2020, Л. Здравков

На 22.10.2020 (четвъртък), от 16,30 ч. в зала 224 на УАСГ, ще се представи и ще се обсъди проект за Наредба за изпълнение на стоманени конструкции. Ще докладват доц. Цв. Георгиев, гл. ас. Ст. Райков и гл. ас. В. Георгиев.Source: катедра "МДПК"