Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Финалът на конкурса „Най-добра дипломна работа“ 2019/2020 г. на катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“

06.11.2020, Л. Здравков

На 29.10.2020 г. (четвъртък), в зала 228, заедно с тържеството по връчване на дипломите на инженерите от Строителния факултет, бе проведен и финалът на традиционния за катедра "МДПК" конкурс "Най-добра дипломна работа".
Тази година в конкурса участие взеха 10 дипломанта. Според неговия регламент право на участие имат всички дипломанти на катедра „МДПК“, които се дипломират през съответната година и имат обща оценка от дипломната работа (изработване и защита) поне Мн. добър (5,00).
Дипломните работи бяха оценени от независимо жури, което имаше нелеката задача да отсее трите най-добри проекта в условията на силна конкуренция между участниците. Тази година журито бе в състав д-р инж. Иван Гешанов, инж. Димитър Куманов и инж. Стефан Маринов. Катедра „МДПК“ сърдечно благодари на членовете на журито за тяхната всеотдайна и безвъзмездна работа!
На събитието бяха присъдени една първа и две втори награди, и една номинация. Наградите включват парична премия и грамота. Отличниците тази година бяха:
1. Първо място – Николай Динов, "Конструктивен проект на комбиниран пътен мост на АМ “Струма”, с дипломен ръководител проф. Н. Рангелов;
2. Второ място – Поля Митева, "Проектиране на стоманена носеща конструкция на цех за производство на INOX цистерни и съдове за хранителната индустрия", с дипломен ръководител доц. Цв. Георгиев;
3. Второ място – Неда Пъшева, "Стоманена конструкция на Арена Бургас – Алтернативно решение", с дипломен ръководител проф. Н. Рангелов;
4. Номинация – Петър Петъков, „Проектиране на стоманена носеща конструкция на спортна зала към СОК Камчия ", с дипломен ръководител доц. Цв. Георгиев.

И тази година спомоществовател на събитието беше Българска Асоциация по Метални Конструкции (БАМК). Катедра "МДПК" изказва своята благодарност!

Постерите на всички участници в конкурса са изложени на втория етаж във фоайето между корпуси „А“ и „Б“ на УАСГ.

Сърдечно благодарим на участниците в конкурса и на всички наши дипломанти, които са имали куража да правят своята дипломна работа в катедра "МДПК"! Желаем им преди всичко да са здрави и след това, успешна, доходна и ползотворна професионална реализация!
Очакваме и новите кандидати, които ще се дипломират през уч. 2020/2021 година!Source: катедра "МДПК"