Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ на проф. д-р арх. Александър Слаев

13.05.2021

На 25 юни 2021 г. от 14:00 часа в зала 316, УАСГ, корпус А, (петък) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „Планиране и управление на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните права на собственост“ с автор: проф. д-р арх. Александър Слаев публикувани са следните документи:

1. Заповед 293/31.03.2021 г. на Ректор на УАСГ

2. Рецензия проф. д.арх. Валери Иванов

3. Рецензия проф. д-р арх. Асен Писарски

4. Рецензия проф. д-р арх. Янко Александров

5. Становище проф. д-р арх. Орлин Давчев

6. Становище проф. д-р арх. Георги Георгиев

7. Становище доц. д-р арх. Людмила Александрова

8. Становище доц. д-р арх. Мария Давчева

9. Автореферат