Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

!!! Важно за студентите на гл.ас. д-р М. Узунова

14.06.2021

 гл. ас. д-р М. Узунова

ще изпитва по всички дисциплини

на 25.06.2021 г. в зала 609 от 10.00 ч.


                                                                                от Катедрата