Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

Годишна поправителна сесия на кат. "Математика" - ДАТИ

14.07.2021

 Годишна поправителна сесия на катедра "Математика"

ДАТИ:

14.09.2021 г.

16.09.2021 г.

!!! Разпределението по зали и часове ще бъде качено на интернет-страницата на катедрата в началото на поправителната сесия.

!!! Студенти с невзети изпити по математика от предишни години, трябва да си извадят индивидуални протоколи от съответните факултетни канцеларии.

!!! Изпитите се отнасят за всички дисциплини по математика.

 

14.07.2021 г.                                                                    от Катедрата