Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Прием в кратка магистърска програма "Управление на проекти в строителството"

22.07.2021, Катедра "Организация и икономика на строителството", СФ

Уважаеми кандидат студенти,

 

През академичната 2021/2022 година, катедра "Организация и икономика на строителството" към Строителен факултет, продължава обучението по кратката магистърска програма “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО”-държавна поръчка.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1) Заявление до Ректора на УАСГ, по образец (за прием по държавна поръчка или за обучение срещу заплащане).

2) Копие от диплома за завършена степен (бакалавър и/или магистър) на висше образование. 

 

Срокът за подаване на документите е от 23.08.2021 г. до 10.09.2021 г., в канцеларията на Строителен факултет (стая 315, ет. 3, в корпус Б на сградите на УАСГ) от 10:00 до 12:00 часа. 

 

Класирането на кандидатите за държавна поръчка е по успех от дипломата за висше образование. Резултатите се обявяват на информационното табло на Строителен факултет и/или на страницата за новини на Строителен факултет до 20.09.2021 г. При повече кандидати, отговарящи на условията, но неприети по държавна поръчка, обучението е в платена форма.

 

Повече информация и условията за кандидатстване можете да намерите в прикачения файл.