Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Industrial Buildings / Department News /

Първа катедрена научна конференция - 2022

12.11.2021, катедра "Промишлени и аграрни сгради"

"По повод 100 години от рождението на проф. арх. Методи Писарски, катедра "Промишлени и аграрни сгради" към Архитектурния факултет на УАСГ организира Първа катедрена научна конференция, която ще се проведе чрез електронната платформа Microsoft Teams на 17 февруари 2022 г.

Мероприятието е отворено за преподаватели, докторанти, студенти и компании от архитектурно-строителния бранш.
С повече информация за тематичните направления, важните дати и условията за участие може да се запознаете от прикачената обява. В нея са вградени и линкове към заявленията за участие и шаблоните за изработване на докладите. Срокът за изпращане на заявление за участие с резюмета на доклади е 15 декември 2021 г.
Oчакваме Ви!

Лице за контакт:
доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
(Председател на Организационния комитет)
0885 28 98 58

 Source: катедра "Промишлени и аграрни сгради"