Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News /

Най-добра дипломна работа по „Стоманобетонни и зидани конструкции”

29.11.2021

 Благодарение на тясното партньорство на УАСГ и КИИП Регионална колегия София-град за поредна година бе проведен конкурсът за най-добра дипломна работа по „Стоманобетонни и зидани конструкции”. Комисия, създадена със заповед на Председателя на КИИП РК София-град инж. Стефан Кинарев прегледа, оцени и класира представените от катедра „Масивни конструкции” към Строителния факултет на УАСГ 7 броя дипломни проекта.

На свое заседание, проведено на 29.10.2021 г., комисията реши:

Награждава с ПЪРВА награда от 500 лв. ЙОРДАН МИЛЧЕВ с дипломна работа на тема „Стоманобетонен пътен мост по технология „конзолно бетониране”.

Награждава с ВТОРА награда от 300 лв.  ТРАЯН МИЛАНОВ с дипломна работа „Стоманобетонна носеща конструкция на жилищна сграда в гр. София”.

Награждава с ТРЕТА награда от 200 лв. КАТЕРИНА ПЕТРОВА с дипломна работа „Стоманобетонна носеща конструкция на жилищна сграда в град Стара Загора”.

Постери на наградените дипломанти: