Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

ПОКАНА: Защита на докторска дисертация на тема „Сравнително изследване на звукоизолацията на строителни елементи посредством умалена акустична камера“ на гл. ас. инж. Наталия Иванова

21.12.2021

 ПОКАНА: Защита на докторска дисертация на тема „Сравнително изследване на звукоизолацията на строителни елементи посредством умалена акустична камера“ на гл. ас. инж. Наталия Иванова
Защитата ще се състои на 27.01.2022 г.