Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор" на урб. Васил Маджирски

05.01.2022

 Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ на урб. Васил Маджирски

 На 24.01.2022 г. (понеделник) от 16.00 ч. в зала 507 на корпус А ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „ ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ВЪЗЛИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ГРАДСКОТО ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО “ с автор урб. Васил Маджирски