Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Новини /

Провеждане на представянето на курсовите проекти в III и IV курс (групи 5-7) по дисциплините на катедра „Обществени сгради“, зимен семестър на уч. 2021/2022 г.

09.01.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов, ръководител катедра "Обществени сгради"

Указания за представянето:

Представянията на курсовите проекти в III и IV курс (групи 5-7) по дисциплините на катедра "Обществени сгради" за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. ще проведат като физически присъствени на указаните в графика на деканата (https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=5062&f=1) дати. Представянията ще се проведат в относително отвореното пространство на фоайето на УАСГ като изложбен формат – на второ ниво в галерията между аула Максима и корпус Б на университета. С организацията на всяко отделно представяне се ангажира преподавателят модератор на всяка отделна група/комисия (колонка Д на таблицата по-долу).

До представяне се допускат единствено студентите, които предварително са предоставили файл с проекта си (единичен PDF с изисквания, описани по-долу; обърнете внимание, че не изпращате линкове към файл, а конкретен фафайлове), изпратен не по-късно от срока, определен в колонка Б на таблицата по-долу (около 24 часа преди самото презентиране), на следния имейл адрес: publicbuildingsdepartment@gmail.com с тема на съобщението името на качения PDF файл, генерирано по следния начин:

k_g_12345_Ime_Familiya.pdf ,

където:

k e курсът на студента;

g е групата на студента;

12345 е факултетният номер на студента;

Ime е малкото име на студента на латиница;

Familiya е фамилното име на студента на латиница.

Файлът на студент Иван Иванов от 4 курс, 5 група с факултетен номер 15054 (и съответно темата на имейл съобщението) би изглеждал така:

4_5_15054_Ivan_Ivanov.pdf

В случай че студентът е от по-горен курс, за курс и група (съответно k и g) той указва курса и групата, в която е влизал, но добавя актуалния си курс в края на формата. Така студент Георги Георгиев от V курс с факултетен номер 13579, който е разработвал проект от 3 курс с преподавател от 1 група, подава следния формат:

3_1_13579_Georgi_Georgiev_5.pdf

Заверка по учебната дисциплина (Проект 1 в III курс и Проект 2 в IV курс) всеки студент получава (или не получава) по преценка единствено на своя водещ преподавател, като списъците с неполучилите заверка студенти се предават на ръководителя на катедрата доц. Савов от преподавателя модератор на всяка административна група/комисия. Студентите, които са получили заверка по дисциплината, я получават и писмено в студентските си книжки след – след като там коректно са попълнили пълното наименование на съответната учебна дисциплина („Обществени сгради – Проект 1“ за III курс, „Обществени сгради – Проект 1“ за IV курс).

За целите на електронното предоставяне на проектните си материали всеки студент ги аранжира в осигурена от катедрата основа за графични табла (условен темплейт) под фόрмата на PDF файл с размер А1 (наличен в Google Drive линка по-долу), резолюция не по-ниска от 72 dpi и размер в мегабайти до 20 MB (системната квота за големина на изпратените файлове в средата на gmail e 25 MB). Всеки студент представя единичен (!) PDF файл с най-малко по една страница от следните два типа:

  1. страница за проучване/изследване/развитие;
  2. страница за крайното решение/проект.

Броят на всеки от двата типа страници в единичния PDF файл е неограничен – стига големината на крайния PDF файл да не надхвърля посочените 20 MB за файл. Основа за двата вида табла, както и различни примери на представяне на проекти са качени в долния линк. Таблата са дадени в pdf формат за информация, както и в InDesign формат, който може да се ползва пряко. Отделните полета са дадени като необходимо съдържание, а не като конкретна подредба!

Физическите графични табла за физическото представяне следва да отговарят на описаните по-горе дигитални. Графичните табла на всеки проект следва да бъдат каширани/подлепени на твърда основа, тъй като ще бъдат излагани върху стативи.

Оценяването на проектите в административната група става след последното представяне на последния проект в групата, като преподавателят модератор на групата/комисията има ангажимента да предостави оценките на студентите в групата.

По обективни Covid-19 причини (свързани със симптоми, физическо неразположение, заболяване или карантиниране) по изключение се допуска проектните разработки на отделни студенти да бъдат оценени в тяхно отсъствие. В тези случаи следва въпросните студенти:

  • предварително и своевременно да уведомят за състоянието си своя водещ преподавател;
  • да изпратят своите PDF файлове в срока, указан в колонка Б на таблицата по-долу;
  • чрез свой колега студент физически да депозират графичните табла на проектите си за началото на работата на съответната комисия; по този начин проектите на отсъстващите студенти ще бъдат част от търсения условен изложбен формат.

 

График за представянето на курсовите проекти в III и IV курс, катедра "Обществени сгради", зимен семестър 2021/2022 г.
  А Б В Г Д
  Група Срок
за изпращане
на проектите
Дата и начален час
на представянето
Членове
на комисията
в групата
Преподавател модератор
в групата/комисията
3 курс
Обществени сгради
Проект I
5 до 13: 00 ч
на 16.01.2022 г. (неделя)
17.01.2022 г. (понеделник)
09:00 ч
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
арх. Минчо Стоянов
арх. Калин Петров
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
6 до 13: 00 ч
на 16.01.2022 г. (неделя)
17.01.2022 г. (понеделник)
12:30 ч
арх. Славчо Филипов
арх. Мирослав Кръстев
арх. Георги Кътов
арх. Славчо Филипов
7 до 13: 00 ч
на 16.01.2022 г. (неделя)
17.01.2022 г. (понеделник)
16:00 ч
арх. Йордан Манолов
арх. Милан Белемезов
проф. д-р арх. Пламен Нанов
арх. Йордан Манолов
         
4 курс
Обществени сгради
Проект II
5 до 13: 00 ч
на 19.01.2022 г. (сряда)
20.01.2022 г. (четвъртък)
09:00 ч
д-р арх. Мария Диамандиева
ас. арх. Радина Писарска
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
6 до 13: 00 ч
на 19.01.2022 г. (сряда)
20.01.2022 г. (четвъртък)
12:30 ч
ас. арх. Игнат Тодоров
арх. Антонина Илиева
проф. дн арх. Благовест Вълков
ас. арх. Игнат Тодоров
7 до 13: 00 ч
на 19.01.2022 г. (сряда)
20.01.2022 г. (четвъртък)
16:00 ч
ас. арх. Ивайло Петков
арх. Пламен Братков
проф. дн арх. Бойко Кадинов
ас. арх. Ивайло Петков
         
           


Източник: катедра "Обществени сгради"