Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на строителното законодателство в архитектурното проектиране и отражението му върху образа на българските градове” с автор арх. Георги Ценов

12.01.2022

 На 02.02.2022 година от 16.00 часа в зала 316, Архитектурен факултет на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на строителното законодателство в архитектурното проектиране и отражението му върху образа на българските градове” с автор арх. Георги Ценов – редовен докторант към катедра „Жилищни сгради”. Източник: КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"