Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Residential Buildings / Department News /

Публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на строителното законодателство в архитектурното проектиране и отражението му върху образа на българските градове” с автор арх. Георги Ценов

12.01.2022

 На 02.02.2022 година от 16.00 часа в зала 316, Архитектурен факултет на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на строителното законодателство в архитектурното проектиране и отражението му върху образа на българските градове” с автор арх. Георги Ценов – редовен докторант към катедра „Жилищни сгради”. Source: КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"