Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Зимна поправителна сесия на катедра "МДПК" за академичната 2021-2022 уч. г.

07.02.2022, Л. Здравков

Изпитни дати и зали на преподавателите от катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" за зимната поправителна сесия, 2021/22 уч. г.

Провеждането на изпитите в присъствена форма се извършва при спазване на изискванията, публикувани на страницата на Строителния факултет - https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=5117&f=2Source: катедра "МДПК"