Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Полина Кьосева
19.09.2023
ПОКАНА На 11 октомври 2023 г. (сряда) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема ...
Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Мирослав Кръстев
19.09.2023
ПОКАНА На 10 октомври 2023 г. (вторник) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема ...
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет
09.01.2023
  Конкурсът е обявен в ДВ бр. 61 / 02.08.2022 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № ...
Source: КИТА
Лятна практика по "История на архитектурата" 2022
05.07.2022, доц.д-р арх.Велина Панджарова
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ ...
Source: КИТА
Съобщение относно избор за ръководител на КИТА
13.05.2022
Съобщение от Комисията по избор на ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет.
Source: КИТА
Go to page 1 | 2