Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Physics / Department News /

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ от проф. д-р Ангел Тодоров Апостоловна на тема „МЕДИЦИНСКИ НАНОМАГНЕТИЗЪМ“

29.04.2022

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема „МЕДИЦИНСКИ НАНОМАГНЕТИЗЪМ“

от проф. д-р Ангел Тодоров Апостолов

от катедра „Физика” към Хидротехническия факултет на УАСГ

по повод на заемане на академичната длъжност „Професор”

Лекцията ще се състои на 11.05.2022 г. от 17.00 ч. в зала 226 на УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ № 1 София. Поканват се всички интересуващи се да присъстват на публичната лекция.Source: катедра "Физика"