Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Лятна практика по "История на архитектурата" 2022

05.07.2022, доц.д-р арх.Велина Панджарова

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА” ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ ”АРХИТЕКТУРА”

Уважаеми студенти от втори курс,

Учебната практика по „История на архитектурата” ще се проведе в периода 25-29.07.2022г.,
така, както е в учебния график. Заниманията, групови и самостоятелни, ще са по 6 часа дневно
и ще бъдат съгласувани с водещия преподавател на всяка група. Ще се работи предимно в
София и в екипи от по двама студента – добре е до началото на практиката да ги сформирате.

Подробни указания, определяне на водещите преподаватели, както и на конкретните теми,
предмет на практиката, ще бъдат съобщени и коментирани на 25.07.2022г., понеделник, 10ч., в
двора на УАСГ откъм ул.”Добри Войников”.

Успешна сесия!


доц.д-р арх.Велина Панджарова,
водещ преподавател на практикатаSource: КИТА