Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор" на арх. Симона Гергова

25.09.2022

 Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ на арх. Симона Гергова

 На 17 октомври 2022 (понеделник) от 16.30 ч. в зала 316 на корпус А, ет 3 в УАСГ ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „ ВЕРТИКАЛНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ГРАДСКАТА СРЕДА“ с автор арх. Симона Гергова