Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини /

Материали по конкурс за "доцент" към катедра "Пътища и транспортни съоръжения" при ФТС

19.10.2022

 

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 41 от 03.06.2022г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ No: 315/ 19.07.2022г.

В приложените материали са представени документите на единственият кандидат - гл. ас. д-р инж. Димитър Мартинов.Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"