Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News /

Материали по процедурата за заемане на академична длъжност "професор" на доц. д-р инж. Андрей Тоцев

21.10.2022

 Рецензии и становища по процедурата, свързана с провеждането на текущ конкурс за заемане на академична длъжност "професор" на доц. д-р инж. Андрей ТоцевSource: кат. "Геотехника"