Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News /

СЕДМИ СИМПОЗИУМ ПО МОСТОВЕ
16.05.2024, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Резюме на постигнати резултати по участие в Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ, (I етап – 2022-2023 година)
26.02.2024, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
 В Национална програма „Млади учени и Постдокторанти - 2“ за 2023 г. в УАСГ взе участие по модул “Постдокторанти“ - гл. ас. д-р ...
Есенна поправителна сесия 2023 г.
15.08.2023

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Поправителен изпит при доц. д-р инж. Димитър Мартинов
11.05.2023

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Покана за Шести симпозиум по мостове
04.05.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Публична академична лекция на доц. д-р инж. Димитър Мартинов
27.04.2023

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
16.03.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Покана за публична защита на инж. Пламен Василев
24.02.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура"
20.02.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Условия за кандидатстване в магистърска програма "Транспортно строителство"
13.02.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Go to page 1 | 2 | 3