Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Department News /

Скръбна вест -гл. ас. инж. Елена Иванова

14.03.2023

 Уважаеми колеги,


с прискърбие Ви съобщаваме, че на 16 февруари 2023 г. ни напусна
гл. ас. инж. Елена Иванова

дългогодишен преподавател в кат. "Техническа механика",


Източник: Източник: кат. "Техническа механика"Source: кат. "Техническа механика"