Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News /

Поправителен изпит при доц. д-р инж. Димитър Мартинов

11.05.2023

На 23.05.2023 г. от 9:00 ч. в зала 913 доц. д-р инж. Димитър Мартинов ще проведе поправителен изпит.Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"