Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Изпитни дати за лятна сесия 2022- 2023 учебна година.

14.06.2023

Проф. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева
за ССС по АИТ

Задължително предварително записване за изпитните дати, допускат се до 25 студента на дата!

26.06.2023 г. (понеделник) от 11:00-13:00 ч. – зала 610
27.06.2023 г. (вторник) от 11:00-13:00 ч. – зала 610
28.06.2023 г. (сряда) от 11:00-13:00 ч. – зала 611
29.06.2023 г. (четвъртък) от 11:00-13:00 ч. – зала 612

Гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
за ССС по АИТ

1-ва група – 16.06.2023 г. (петък) от 15:15 ч. – зала 222

2-ра група – 19.06.2023 г. (понеделник) от 10:30 ч. – зала 224

3-та група – 16.06.2023 г. (петък) от 15:15 ч. – зала 222

4-та група – 19.06.2023 г. (понеделник) от 10:30 ч. – зала 224

за Управление в строителството по ИСУП

23.06.2023 г. (петък) зала 809 от 10:30 ч.