Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Technology and Mechanisation / Department News /

Изпитни дати катедра ТМС, редовна сесия, зимен семестър 2023/24 г.

12.01.2024

Изпитни дати на катедра "Технология и механизация на строителството" за редовна сесия, зимен семестър на учебната 2023/24 гSource: катедра ТМС