Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News /

Поправка на проект по Сградостроителство за специалност ССС - редовна форма на обучение

20.02.2024, катедра Технология на архитектурата

В приложения файл ще намерите Регламент за поправка на проект по Сградостроителство за специалност ССС - редовна форма на обучение.