Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Открит научен семинар на катедра "МДПК"

21.02.2024, Л. Здравков

На 27 февруари (вторник), от 16,15 ч, в Заседателната зала на Строителен факултет ще се проведе открит научен семинар на катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции". Инж. Николай Арнаудов, редовен докторант към катедрата, ще представи междинни резултати от своята дисертация на тема "Оценка на издъжливост на стоманени елементи при екстремно-нискоциклична умора".

Катедра "МДПК" кани всички преподаватели, докторанти и студенти в УАСГ на своя семинар.Source: катедра "МДПК"