Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Резултати от избора за ръководител на катедра "МДПК"

23.04.2024, Л. Здравков

Единственият кандидат за ръководител на катедра "МДПК", проф. Б. Белев, беше избран.Source: комисия по изборите в катедра "МДПК"